Tom Smidth: Finmark

(Martin).

Den unge Digter Tom Smidth, der hidtil kun har udgivet et Par smaa Digtsamlinger, har nu forsøgt sig paa Prosaens store Kampplads. Hans Vaaben er her en Samling af Skitser fra en lille svensk-finsk Tømmerby ved den botniske Bugt, og det er ikke helt ueffent, han har forstaaet at bringe dette i Forhold til Poesiens slanke, smidige Klinge noget tungere og sværere Sværd.

»Finmark« er den Titel, Skitserne er samlet under. Nogen egentlig Sammenhæng mellem dem er der ikke udover Milieuet. Snart skildres et a1vorligt Emne, snart et muntert og snart et tragi-komisk. Billederne rulles op og flimrer forbi, – og dog glider de alligevel ikke helt bort igen. Enkelte af Skitserne vil huskes og enkelte af dem fortjener ogsaa at huskes, f. Eks. Fortællingerne som »Før Gry«, »Tiggeren«, »Flødere« og »Heksen paa Sorvakko«.

Tom Smiths Prosadebut giver lovende Løfter for Fremtiden. Lad os haabe, han vil indfri dem.

–d.
i:
Nordsjællands Venstreblad. - 30. november 1923