Tom Smidth: Finmark

(Martin. 187 Sider)

Over Finlands uendelige Skove og utallige Søer hviler den lange Vinters Mørke og Kulde. Men ogsaa Stilheden og de store Afstandes Ensomhed sætter sit Præg paa Finnernes Sind. Mørkets Aander driver endnu deres Spil hos den modtagelige Befolkning. Kun inde i Byerne, hvor Menneskene lever tæt op ad hverandre, hvor Lyset fortrænger Mørket og hvor der er Forbindelse med den store Verden, har Livsglæden og Munterheden til Huse.

En Digter som Tom Smidth kan fortælle om alt dette, mærket som han er af Finlands Sjæl. Vidt forskellige er hans Emner; men Tonen er den samme, Stilen den samme, undertiden endogsaa til Skade for Sandheden: En almindelig russisk Bondesoldat f. Eks. vilde aldrig formaa at fortælle saa fintfølende og kultiveret, som Ivan gør; det er Tom Smidth, der fortæller og ikke Soldaten. Men nok om det, Tom Smidths skønne og vemodige Kunst giver disse Smaahistorier en fornem og stilfuld Patina, som kun kan vække Beundring, hvad enten de drejer sig om Bønder, Flødere eller om den uforlignelige Borgmester v. Quanten og hans muntre, spise- og drikkeglade Venner med samt deres Musik.

Forlagsboghandler Martin er en Ven og Beundrer af fin og god Kunst, han søger, finder og vrager; det maa være en Ære at faa sine Bøger udgivet paa hans Forlag.

A. V.
i:
Fyns Stiftstidende. - 18. februar 1924