Tom Smidth: "Finmark"

(Martins Forlag).

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, flokket, som de er, om den herlige Borgmester, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes haandgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne, og Søfolkene med deres mange Kærlighedsæventyr at kende.

Alt dette flimrer forbi i denne Bog, hvis Enhed maa søges i dens Behandling af de samme Hovedpersoner og det samme Milieu, der i sig selv er interessant nok til at fortjene et nærmere Bekendtskab og ved sin Egenart og eventyrlige Spænding fængsler Læseren. Tom Smidths første Prosabog viser en helt ny Side af Digterens Talent.

Unavngiven anmelder
i:
Vejle Amts Avis. - 14. december 1923