Den græske Gartner synger

Nattens mørktstrømmende Væld
havde længet fugtet vort Hjertes Jord,
og længe, naar Dagene gik paa Hæld,
havde vi sporet en Gysen, der fo'r
igennem dets nu saa frugtbare Muld:
»Her gemmer sig Blomsterguld!«

Tidligt, i Solstrimens Lys,
Aphrodite skumhvid af Havet steg
og vandrede, fjernt fra Delfiners Fnys,
rundt i den morgenfro Have, hvor veg
for Glansen sig nejed Hjerternes Blomst
ved hendes Tilsynekomst.

Spefuldt, med spøgende Haan,
dog medynksom, Cypris da gjorde Holdt
gav Blomsten et magtfuldt himmelsk Laan:
»Stakkel, her staar du i Skyggen saa koldt!«
og skænked i Bægret, kvindemild,
en Draabe, der sved som Ild.

Blomsten sprang ud i sin Glød,
fik en Guldglans, stænket med Flammerødt,
og kraftfuldt dens Blade i Vejret skød,
ranked sig, dufted berusende sødt ...
Vor Kærligheds Blomst, vor Kærligheds Blomst!
ved Elskovs Tilsynekomst!

Tom Smidth