Bye Bøger

Tom Smidth: Einmark [i.e.: Finmark]. (Martins Forlag).

Tom Smidth, der for har udsendt to Digtsamlinger, der er Opmærksomhed værd, har under Fællestitlen "Finmarken" samlet ti Noveller. Finmarken er Handlingens Sted, og Fortællingerne giver Billedet af Finmarkens Natur og Kampen mod den, levende Billeder af Striden mellem svensk og finsk. Men bedst skildret er den Magt, Mystiken har over Menneskers Sind. Overtroen og baade Frygten og Foragten for dem, der ikke bøjer sig for den, men maaske endog bruger den, er Baggrunden for flere af Fortællingerne. Tom Smidth ser rigtigt, hvad det er, der be[v]æger saadanne Menneskers Sind, og han skriver om det i et levende og letlæst Sprog.

"Finmark" er en underholdende Bog, der er Handling og Spænding i Fortællingen, og det er Mennesker, der lever i den Handling.

Fr. M.
i:
Langelands Social-Demokraten. - 5. december 1923