Af jydske Bønder og Byfolk ...

En Aften med Undervisningsminister, Dr. phil. Axel Højberg Christensen

... Axel Højberg Christensen gik i Skole i Aalborg, først i Borgerskolen, derpaa i Katedralskolen, og sagde nu, at han mindes fra Borgerskolen med største Taknemlighed især een af sine Lærere, Johannessen, som gratis forberedte ham til Optagelse i Latinskolen. Han var god imod mig, Johannessen, sagde Undervisningsministeren, god paa den Maade, at han saa, at jeg havde Tag paa at lære Sprog, og hjalp mig ind paa den Vej. Ellers tænkte jeg ikke videre over, hvad jeg vilde være, mens jeg gik i Skole, udover, at jeg vidste, at jeg vilde være Student. Jeg tror nu nok, at jeg kan forklare, hvorfor jeg valgte Filologien. Det kom paa den Maade, bortset fra Johannessens Tilskyndelse, at min bedste Kammerat i Skolen, Tom Smidth, den senere Digter, der nylig er død, studerede Sprog. Han og jeg havde mange Interesser fælles, og da han begyndte at læse Sprog, ja, saa gjorde jeg det ogsaa. Jeg vilde først have været cand. mag., men blev Mag. art., og specialiserede mig i Tysk, dels som Manuduktør, dels ved videnskabelige Studier, der førte mig ind paa Besvarelsen af Universitetets Prisopgave. Ogsaa min Doktor-Afhandling hentede sit Emne i tysk Filologi. Derfor regnede jeg med engang at blive Universitetslærer i Tysk ...