Tom Smidths 2 sidste Bøger

HAV OG STJERNER. Klintes Forlag. 50 Sider.
FINMARK. Martins Forlag. 187 Sider.

Tom Smidth er en myreflittig mand. Dag ud og Dag ind passer han sin Gærning som literær Konsulent, Korrekturlæser og Redaktør paa Martins Forlag, og endda har han i de sidste Aar naaet at faa en Bog ud aarlig, ja paa Hældingen af Aaret 1923 drev han det endog saa vidt, at der kom to Bøger lige efter hinanden, de to, hvis Titler staar over disse Linier.

»Hav og Stjerner« er en lille pragtfuld Digtamling, der Vidner om hans høje Kultur og store lyriske Begavelse.

Digtene handler om alt lige fra et tilfældigt Møde med en ukendt Mand hos en Pantelaaner til Stjernebilledernes skønne Harmoni, der er Digte om Musik, om Kærlighed og om ham selv. I Digtsamlingens Slutningsvers skriver han om sig selv:

I tror, I dømmer!
Men jeg er dømt, jeg arme Drømmer!
En evig Rus har gjort mig svag og ør!
Ak, Skønhed er min Bøddel,
berøver mig hver Livsens Tøddel,
Vil leve selv, vil leve, mens jeg dør.

Ja Skønheden er bans Bøddel men ogsaa hans Muse, og derfor kan man altid trygt gaa i Lag med hans Bøger.

»Finmark« er en Novellesamling. I en halv Snes Noveller opruller Tom Smidth for os Livet i Finland, hvordan Hadet mellem Finner og Svenskere og Finner og Russere kan trænge ind i selv de mindste Ting.

Han viser os Mystiken i Finlands Skove, og ved tusinde Smaatræk lærer han os, hvordan Finnens egentlige Natur er.

Hans Prosaform er knap og klar, hver Sætning brænder sig fast, og man synes at kunne se hans Personer vandre lyslevende omkring.

Det er et særpræget og sjældent Stof, han her har hentet frem, og det, at han færdes hjemmevant blandt disse Forhold og Mennesker, som Jeppe Aakjær blandt de jyske Bønder, gør, at man faar en stadigt stigende Interesse for hans Bog og ønsker, at han vil skrive flere af den Slags.

Unavngiven anmelder
i:
Klokken 5. - 2. februar 1924
Nordsjællands Social-Demokraten. - 3. februar 1924