Tom Smidth: Hvor Oprøret avles.

(Frederik E. Pedersens Forlag..

Denne Bog er noget helt nyt i dansk Oversættelsesliteratur, og den fortjener at møde den største Opmærksomhed. Den skildrer os ganske ukendte Forhold: Livet i en finsk Skærgaardsegn i Tiden, før Forbudet ophævedes i Finland, i de Tider, da der kæmpedes Kampe paa Liv og Død mellem Smuglerne og Myndighederne. Vi synes ved Læsningen af denne Bog at befinde os i en længst svunden, middelalderlig Periode, eller hensat til Sørøveriets Tid, og dog er det kun faa Aar siden, saadanne Begivenheder kunde finde sted.

Hele Romanen, der er i to tykke Bind, er Odysseen om Bonden Toivo og hans Flugt for Myndighederne. Han bliver uskyldig mistænkt for Brandstiftelse, flygter og oplever de mærkeligste Ting paa Flugten for Myndighederne, mens Oprøret avles i hans Sind. Han kæmper mod Politiet, han kommer om Bord i en kolerasmittet Damper, han kæmper mod Elementerne selv og deltager sluttelig i en vældig Kamp mellem Smugleri og Politi, et veritabelt Oprør af tragisk Karakter.

Det er den finske Skærgaards vilde Voldsomhed i denne Bog, et vældigt, enormt Sceneri, skildret med den største Kunst. Romantik og blodrød Virkelighed indgaar her en sjælden mesterlig Forening, og det fremmedartede i det altsammen giver Bogen, en ganske særlig, personlig stærk Karakter. Emnet er storladent og pragtfuldt, men Behandlingen svarer ogsaa dertil. Det er en af de interessanteste Bøger, der har set Lyset i dette saa bogrige Efteraar.

J. A. J.
Trykt i:
Aarhusposten. - 21. november 1935