Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag).

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, flokket, som de er om den herlige Borgmester, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes haandgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne, og Søfolkene med deres mange Kærlighedseventyr at kende.

Finnerne er et Folk med Talent for Religion; det er da rimeligt, at de religiøse Bevægelsers urovækkende Indflydelse er behandlet, ligeledes den tungsindige Naturmystik, som er disse Mennesker egen, den lille Bys Sandsiger og Hex, Skovenes Trolddom og sære, hemmelighedsfulde Liv, der spøger mellem de sneklædte Granner og forrykker Hjernen paa den vejfarende.

Et andet Element, der spiller med ind, er Raceforskellen mellem Svensk cg Finsk og Mistroen mellem Landboer og Købstadens Tømmerherrer og Skibsejere, der tit fører til Konflikter, som peger frem mod den kommende Revolution. Alt dette flimrer forbi i denne Bog, hvis Enhed maa søges i dens Behandling af de samme Hovedpersoner og det samme Milieu, der i sig selv er interessant nok til at fortjene et nærmere Bekendtskab og ved sin Egenart og eventyrlige Spænding fængsler Læseren. Tom Smidts første Prosabog viser en helt ny Side af Digterens Talent.

Unavngiven anmelder
i:
Faaborg Avis. - 30. november 1923