Finlands Trældomsdage

Tom Smidth: Hvor Oprør avles. I-II. 530 Sider. Fred. E. Pedersens Forlag.

Tom Smidth har tidligere offentliggjort forskellige Novelle-Samlinger, der røbede et ikke helt ringe Talent. Adskillige af sine Motiver har han hentet i Finland. Og fra samme Sted har han taget Baggrunden for den store, to Binds Roman, han nu har udsendt. Den er solid og grundig — næsten altfor meget. Alligevel interesserer den overordentlig stærkt. Hans Grundighed virker tillidsvækkende, hans Fortrolighed med Milieu og med Personer er hævet over enhver Tvivl. Tidspunktet for Romanen er Finland under Tsarismens sidste Aar, en Periode, der af mangehaande Grunde var fyldt med Uro. Bogens Hovedperson, Toivo, er en stor, primitiv, finsk Bonde, med Urinstinkter og med voldsomme Kræfter. Men retsindig samtidig. Næsten over al Maade. Han sigtes uretfærdigt for en Ildspaasættelse, arresteres, men bryder ud fra Fængslet og flakker derefter om i de finske Skove som Fredløs, adskilt fra den unge Pige, Hilma, som han har bundet sig til, og hun paa sin Side efterstræbt af Bogens "Hoved-Skurk", Tore, der er Smugler om en Hals.

Der forekommer i Bogen et Utal af fortrinligt sete og udmærket gengivne Typer. Og baade de og de mange Milieuskildringer vidner højt om Forfatterens Evne til baade virkningsfuldt at komponere en stor Folkeroman og psykologisk at kunne fastholde en klar Karakteristik af sine Hovedpersoner.

Det fremmedartede Niveau, de dybe Modsætninger mellem en primitiv Bondestand og et korrumperet Embedsmandsvæsen giver samtidig Boged en tids- og sted-historisk Baggrund, der er af betydelig Værdi.

Fr. L-G.
Trykt i:
Borgerbladet. - 31. december 1935