Klinte-Kredsen

Social-Demokratens Kronik.

...

At man kan blive skældt ud for de besynderligste Ting, det har Tom Smidth maattet sande. En Anmelder faldt over ham, fordi hans ny Digtsamling (som oprindelig hed »Kærtegn« men som senere er blevet forsynet med et Stykke Madpapir, hvorpaa der staar »Elskovs Gaver«) var saa formfuldendt, at Følelsen blev dræbt af Formen. Det er rigtigt, at Tom Smidths Digte er i ualmindelig Grad formfuldendte, men derfor behøver de saa sandt ikke være overfladiske og konstruerede. Hvad de heller ikke er. I Digte som »Valmuer«, »Ild og Mørke« og mange andre indeholdes en ægte Fø1else, som hverken Formen eller en Dagbladkritiker formaar at dræbe.

...

Børge Rudbeck
i:
Social-Demokraten. - 23. januar 1926