Tom Smidth: Kærtegn

46 Sider. Martins Forlag.

Kun en lille Bog men i den et Fond af levende og glødende Poesi. Det er os bekendt Tom Smidth's 6. Bog, og alle har de mere eller mindre samme Karakter, er alle præget af Natur og Stemning i den "Skønne Solnedganges By" Nibe, og alle tegnet af en virkelig Digter, der blot har een Fejl; at han bruger vel mange mytologiske Navne, som læge Læsere ikke kan nyde.

Men ellers er der herlige Ting blandt de faa Vers, baade i Henseende til Form og Indhold – en fuldtud Beherskelse af ...

Ufuldstændig anmeldelse af unavngiven anmelder
i:
Ukendt avis. - Udateret