Tom Smidth: Hav og Stjerner

(Klintes Forlag.)

Tom Smidth har allerede forlængst vundet et smukt Navn indenfor dansk Lyrik. Populær er han aldrig i sin Kunst; han er i sin nye Digtsamling som i de tidligere en Mand, som skriver for de faa kræsne Verselskere.

Han ved det selv — eller hans Forlag ved det. Den nye Bog er kun udsendt i et Oplag paa 250 Eksemplarer.

Kunstnerisk Finhed og stor teknisk Kunnen præger disse Digte, hvoraf mange virker som sjældne Broderier. Nu og da bliver hans Stjernevers kun til skønne Ord, men interessante er de altid.

Det store Digt om Havet er stort i sit Anlæg og godt gennemført; hvert Ord er vejet, og alle disse Strofer er smeltet sammen til et harmonisk Hele.

Nogen stor Læsekreds tør man altsaa ikke love Tom Smidth, men vel nok en god.

Unavngiven anmelder
i:
Nationaltidende. Aftenudgaven. - 6. december 1923