Tom Smidth har oversat Joseph Hergesheimers...

Tom Smidth har oversat Jpseph Hergesheimers kubanske Revolutionsroman "Det blodrøde Sjal", som vil udkomme i Begyndelsen af næste Maaned

Trykt i:
Berlingske Tidende Aftenudgaven. - 15. marts 1924