Literatur

I Martins Maanedshefte for Marts vil man – foruden det sædvanlige omhyggeligt udvalgte og smukt illustrerede Indhold af Noveller, danske og udenlandske – finde de indledende Historier af to ganske nye Serier, der fortjener særlig Interesse, nemlig: 1) Don Quixote af Manchas Eventyr, bearbejdede efter Dorothea Biehls Oversættelse af Tom Smidth og illustrerede af den fortræffelige Kunstner Ludvig Jacobsen, hvis Billeder røber den intimeste Samleven med Cervantes' to udødelige Figurer, Ridderen af den bedrøvelige Skikkelse og hans tygge Vaabendrager Sancho Panza, og 2) Fra de gode gamle Dage, en Række Fortællinger fra Landet og Provinsbyerne i Bedsteborgertiden; Serien begynder med en Skildring fra det gamle Aalborg, Brandalarm, af den kendte morsomme Forfatter og Journalist, der skjuler sit poliske Ansigt under Pseudonymet Palle Bister, født Gram. Fra de gode gamle Dage, er, og vil fremdeles blive prydet med Tegninger af Valdemar Andersen.

Forsidebilledet skyldes Ludvig Jacobsen og illustrerer det Øjeblik, da Don Quixote modtager Ridderslaget.

Trykt i:
Nibe Avis. - 13. marts 1924