Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag.)

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar Begivenhederne i denne Bog. Man lærer Fløderne, Tømmerpladsernes Arbejdere, Garnisonens Kosakker og Søfolkene at kende. Familieopgør veksler med Markedsscener og lystige Puds. Sommerens Ynde og Vinterens barske Skønhed afmales, Raceforskellen mellem Svensk og Finsk og Mistroen mellem Landboer og Købstadsmand skildres. Kort sagt en interessant Bog med rigt vekslende Indhold.

Unavngiven anmelder
i:
Holbæk Amts Venstreblad. - 29. november 1923