Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag).

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, flokket, som de er, om den herlige Borgmester, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes haandgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne, og Søfolkene, at kende. Familieopgør veksler med Markedsscener og lystige Puds af enhver Art og som Baggrund den vældige Natur, Sommerens Ynde og Vinterens Hærgen.

Unavngiven anmelder
i:
Ukendt avis. - Udateret