Tom Smidth: »Finmark«

(Martins Forlag).

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, men Stadens Opland omnfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes haandgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne, og Søfolkene med deres mange Kærlighedsæventyr, at kende. De religiøse Bevægelsers urovækkende Indflydelse er behandlet, ligeledes den tungsindige Naturmystik, som er disse Mennesker egen, den lille Bys Sandsiger og Heks, Skovenes Trolddom og det sære, hemmelighedsfulde Liv, der spøger mellem de sneklædte Graner og forrykker Hjernen paa den vejfarende, saa han i en Art panisk Rædsel begaar uhørte Ting. Et andet Element, der spiller med ind, er Raceforskellen mellem Svensk og Finsk og Mistroen mellem Landboer og Købstadens Tømmerherrer og Skibsejere, der tit fører til Konflikter.

Unavngiven anmelder
i:
Horsens Folkeblad. - 19. december 1923