Fra den store Scene

Hej! Hallo!
Medeuropæere!
Vaagn op, I Gæve!
Er der nogen af jer alle,
der har spurgt Abyssinien?

Naa, ikke?
Det var kedeligt!

Man saa forleden en fin Diplomat,
som for første Gang havde nydt en Film
og henrykt forsikrede, at nu -
nu kendte han Abyssinien
(men glemte at tilføje,
at han ikke havde kendt det før!)
Aldrig skulde vel nogen af Jer
være ligesaa klog?

Det siges i høje politiske Kredse,
at Fremtiden ikke tegner saa sort
for Europa ...
Men desværre: Til Gengæld
tegner den ualmindelig lyst
for Abyssinien!

Ja, det Amharerland!
Naar vi faar for mange
hvide Blodlegemer,
saa er Fanden paa Stedet løs ...
men naar det faar for mange Hvide,
saa har det smukt
at finde sig i dem!

Ganske vist er der jo ingen,
der har spurgt det derom,
men selv uden at blive adspurgt
vil det ikke taale deres Angreb ...
Og Europa undres!?

Medeuropæere!
Hallo! Hej!
Vaagn op!
Tæppet hæver sig for en stor Komedie ...
Gratis Entré!

Alting tyder paa,
at de tapre Sorte
(uden at blive spurgt)
af egen Drift vil jage de Hvide
ud af deres Land ...
Og hvis de nu slagter,
spydstikker,
sværdhugger,
skyder og skænder
Mussolinis
yndige Drenge -
»Ungdommen leve!« -
hvad vil der saa finde Sted?

Min Gud! Min Gud!
Sandelig, det vil den hvide Race
aldrig frivilligt finde sig i!
Nej!
Da vil Roms Ulvinde
indgaa et frit og moderne Forhold
til den britiske Bulldog,
og sammen vil de tvende
opæde hele det sorte Land ...
(Undskyld! Jeg fortalte mig her
i helligt Hastværk
for at røbe Dispositionen
til dette henrivende Kunstværk ...)
Sammen - vilde jeg sige -
vil det ædle Par
betvinge Judæ Løve
og dele Rovet imellem sig! ...

Men hvad er det?
Man hører ikke den Applaus,
jeg havde ventet?
Er Publikum fornærmet?

Medeuropæere, I Gæve!
Herregud -
hvem bærer egentlig Skylden?
I kunde jo dog have spurgt de Sorte
først -
Saa havde I undgaaet denne Komedie
bagefter! ...

Tom Smidth