Tom Smidth: Finmark

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, flokket, som de er, om den herlige Borgmester, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes haandgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne, og Søfolkene med deres mange Kærlighedsæventyr at kende. Familjeopgør vexler med Markedsscener og lystige Puds af enhver Art, som disse Godtfolk, der selvfølgelig alle kender hinanden, finder paa og samvittighedsfuldt forbereder; Sommerens Ynde i den dejlige Skærgaard, Vinterens Hærgen, Ulvenes Besøg i Omegnen, Tiggernes Gæstefærd fra Gaard til Gaard, og den Uhygge, som ofte følger i deres Spor, afgiver Motiver til disse Beretninger.

I Bogen er behandlet den tungsindige Naturmystik, som er disse Mennesker egen, den lille Bys Sandsiger og Hex, Skovenes Trolddom og sære, hemmelighedsfulde Liv, der spøger mellem de sneklædte Graner og forrykker Hjærnen paa den vejfarende, saa han i en Art panisk Rædsel begaar uhørte Ting. Et andet Element, der spiller med ind, er Raceforskellen mellem Svensk og Finsk og Mistroen mellem Landboer og Købstadens Tømmerherrer og Skibsejere, der tit fører til Konflikter, som peger frem mod den kommende Revolution. Alt dette flimrer forbi i denne Bog, der ved æventyrlig Spænding fængsler Læseren.

Unavngiven anmelder
i:
Demokraten Aarhus. - 14. december 1923