En interessant og aktuel Bog

Tom Smidth: Finmark. (Martins Forlag).

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, flokket, som de er, om den herlige Borgmester, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes haandgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne, og Søfolkene at kende. Familieopgør veksler med Markedsscener og lystige Puds af enhver Art, som disse Godtfolk, der selvfølgelig alle kender hinanden, finder paa og samvittighedsfuldt forbereder; Sommerens Ynde i den dejlige Skærgaard, Vinterens Hærgen, Ulvenes Besøg i Omegnen, Tiggernes Gæstefærd fra Gaard til Gaard, deres hædrede Stilling i dette Samfund og den Uhygge, som ofte følger i deres Spor, afgiver Motiver til disse Beretninger. Alt dette flimrer forbi i denne Bog, hvis Enhed maa søges i dens Behandling af de samme Hovedpersoner og det samme Milieu, der i sig selv er interssant nok til at fortjene et nærmere Bekendtskab og ved sin Egenart og eventyrlige Spænding fængsler Læseren.

Unavngiven anmelder
i:
Kolding Avis. - 5. december 1923