Smaa Anmeldelser : Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag).

Det er en egenartet Bog, Tom Smidth har skrevet med Titlen »Finmark«. Ved sin Blanding af Mystik og Virkelighed kan den i mangt og meget minde om Selma Lagerlöfs Gøsta Berlings Saga, en Bog man ikke vil tage i Betænkning at sættte den paa Højde med.

Handlingen er i alle disse ti Fortællinger, som Bogen indeholder, henlagt til en lille finsk Tømmerby og dens Omegn. Finnernes stærke Fantasi, fostret som den er af Mørket og de store Skove eller de endeløse Vidder, udfolder sig i disse Fortællinger i al sin Sælsomhed. Her er Beretninger om synske Personer, om Slagsmaal og Mord, om Genfærd og anden Overtro og Trolderi. Og om dem alle gælder det, at de er bygget yderst dramatisk op og skrevet paa en indtrængende Maade, at de ikke vil kunne undlade at fremkalde den Uhygge og Gru hos Læserne som af Forfatteren tilsigtes.

Denne fængslende Bog bør finde mange Læsere; den rager højt op over det, der i Øjeblikket opvartes med under Benævnelsen Noveller eller short-stories.

E. J.
i:
Ukendt avis. - 1924