Experten

»Har du lastet i Arkangel, naa, saa kender du til Vodka!
Har du sejlet i en Brandstorm fra Skellefteå til Kotka
kan du huske, hvor det smager, - Ptøj, for Pokker! - dette Brakvand,
og forstaa, hvad jeg fortæller, at i Havnene, dèr drak man.

Har du sneglet atten Dage med en Trælast ned fra Gefle,
før du bare skimter Skaane, saa kan tyve Tusind Djævle
ikke hindre, at du pimper, før din Skude runder Skagen ....
Naar du kipper for Gibraltar, har du nok et Aar paa Bagen!

Jeg har drukket Øl og Kognac, Rom og Punsch og høje Sjusser,
men jeg foretrækker Vodka, helst i Selskab med en Russer;
for han synger, mens han drikker, og han drikker, til han ligger,
drikker lystigt, fra han vaagner, hele Ugen, til han tigger.

Vi har sultet, vi har tørstet, vi har kriget her i Kotka ....
Men stig paa! Vil Farbror smage, kan jeg tjene med lidt Vodka.
Det er Mindet om en Russer, som jeg kender i Arkangel ....
Vi har Forbud? Ja, bevares! Men paa Sprit er ingen Mangel!«

Tom Smidth