MogensBalle.jpg (144075 bytes)

Mogens Balle værkfortegnelse
udarbejdet af
Henning Smidth
66. interimsudgave (22. november 2022)

© 2023 henning@smidth.dk

Indhold

Foto: © 1955 Tage Nielsen


Forord

Denne fortegnelse over Mogens Balles værker er ordnet kronologisk efter værkernes tilblivelsesår. Inden for de enkelte år er værkerne tildelt et løbenummer i den rækkefølge, de er registreret, dog er registrering på baggrund af udstillingskataloger anbragt forrest.

Værker, hvis tilblivelse har strakt sig over flere år, er dateret med bindestreg, fx 1969-1974, og indført i kataloget under det seneste år.

Værker, hvis tilblivelse er ukendt, men kan fastslås inden for et interval, er dateret med skråstreg, fx 1957/1958, og indført under det første år.

Værker, hvis tilblivelse kan fastslås inden for et årti, er samlet efter hvert årti i grupper: 1940'erne, 1950'erne osv. I disse grupper er værkerne nummereret med et X som sidste ciffer i årstallet, fx 197X-004. Hvis en mere præcis datering senere kan fastslås, flyttes værket, og løbenummeret udgår.

Værker med ukendt datering er samlet sidst i kataloget under overskriften: UDEN ÅR. Hvis en datering senere kan fastslås, flyttes værket, og løbenummeret udgår.
Her vil sandsynligvis også findes fotografier af værker, som også er beskrevet under et årstal med angivelsen "Foto mangler", fordi det ikke har været muligt at parre beskrivelse og fotografi.

I mange udstillingskataloger er der ikke anført datering på værkerne, i andre er der kun datering på nogle af værkerne. I disse tilfælde har jeg angivet udstillingsåret som datering vel vidende, at dette ikke altid er korrekt.

Om hvert værk oplyses så vidt muligt: Titel, årstal, medium, størrelse, signering, udstilling; en note oplyser kilder og ejerskab. Hvor disse oplysninger ikke foreligger i den anvendte kilde, er den tilsvarende rubrik ikke udfyldt.
Bemærk, at titel dels omfatter værktitler, tildelt af Mogens Balle – især i de tidlige år kunne sådanne titler være ret intetsigende, fx Maleri - dels beskrivende titler, som oftest findes i auktionskataloger, fx Komposition, Figurkomposition.
Størrelse (mål) er gengivet som højde × bredde. Især ved grafiske værker skal målene tages med et vist forbehold, da det ofte ikke fremgår, om et oplyst mål omfatter motivet eller hele det grafiske blad. Ved indrammet grafik er angivet "(lysmål)" efter størrelsen.

Prøvetryk af grafiske værker er kun medtaget i kataloget, når et ordinært tryk ikke har været tilgængeligt for registrering, eller prøvetrykket afviger væsentligt fra det ordinære tryk.

Ved værker, som er gengivet efter web-sider, er alle oplysninger taget fra web-siden med mindre andet er anført.

Enkelte af de anvendte fotografier er af meget ringe kvalitet, men er medtaget af mangel på bedre.

Tilskrevne værker er samlet bagest under overskriften: TILSKREVNE

I en række tilfælde har konsulterede udstillingskataloger været så mangelfulde, at det ikke har været muligt at kombinere fotografier af udstillingen og udstillingsnumre. I disse tilfælde er kun anført udstillingens navn og datering. Det drejer sig om følgende udstillinger, hvor katalogdata er gengivet nedenstående:

Børge Birchs Talentudstilling 1946

No.    Titel
4Opstilling
5Opstilling
6Opstilling
7Opstilling

Spiralen 1947 (Kleis)

Nr.TitelPris
1MaleriKr. 300.-
2MaleriKr. 300.-
3MaleriKr. 275.-
4MaleriKr. 275.-
5MaleriKr. 225.-
6MaleriKr. 200.-
7MaleriKr. 200.-
8MaleriKr. 175.-
9MaleriKr. 175.-
10MaleriKr. 175.-
11MaleriKr. 150.-
12MaleriKr. 150.-
13MaleriKr. 150.-
14-21  Oliekridt-Tegning  Kr. 50.-

Trefoldigheden 1952

Nr.Medium
1Olie
2Gouache
3-6Træsnit
7-25Olie/akvarel
26-30Blyant
31-35  Tusch

Kataloget afsluttes med et titelregister, der henviser til katalognnumre.

Fortegnelsen er et øjebliksbillede, som viser manuskriptets omfang pr. 22. november 2022. Brugere af denne side, som er i besiddelse af Mogens Balle-billeder, der ikke findes i nærværende katalog, opfordres herved til at indsende digitale fotografier (helst i opløsning på 300 dpi) af disse samt oplysninger om værkerne i samme omfang, som gælder for kataloget. Disse oplysninger bedes sendt til: henning@smidth.dk

Alle gengivne værker er ophavsretligt beskyttede og underlagt copyright.

Tak

Rigtig mange personer og institutioner har bidraget med materiale til dette Mogens Balle-katalog; uden deres hjælp, for hvilken der her skal lyde en stor tak, ville det ikke have været muligt at opbygge et så omfangsrigt katalog.

En særlig tak vil jeg rette til Grete og Annemarie Balle, der har stillet deres privatarkiver og samlinger til rådighed for udarbejdelsen af kataloget.

Ligeledes vil jeg gerne takke Bruun Rasmussen Auktioner, der beredvilligt har stillet hele deres katalogapparat til rådighed for min registrering af Mogens Balles værker.

Indhold


Biografi

Maleren Mogens Balle blev født den 1. april 1921 og ville således have kunnet fejre sin 100-års fødselsdag i 2021, men han døde allerede som 67-årig den 20. november 1988. Ved sin død efterlod han sig et enormt oeuvre - mellem tre og fire tusinde værker.

Mogens Balle begyndte at male i slutningen af 1930'erne. Som kunstner var han autodidakt. Men som ung tog han undervisning i croquis og gik et par år på teknisk skole med henblik på en uddannelse som reklametegner. I 1942 blev han optaget på Folmer Bonnéns malerskole, hvor han fulgte undervisningen et par år.

I 1943 havde han sin officielle debut på Kunstnernes Efteraarsudstilling, hvor han fik antaget et par billeder, bl.a. Kortspillerne, som blev rosende omtalt. Fra krigsårene kendes en del fine naturalistiske akvareller og malerier.

I 1946 modtog han et rejselegat, som gjorde det muligt for ham at få et længere ophold i Paris. Her stiftede han bekendtskab med den franske malerkunst op til den nyere tid med især Pablo Picasso, Georges Braque og Paul Klee.

Efter hjemkomsten fra Paris forlod Mogens Balle det naturalistiske og figurative maleri og nærmede sig det abstrakte formsprog. I 1947 var han medstifter af den eksperimenterende kunstnersammenslutning Spiralen sammen med bl.a. Erling Jørgensen, Sven Dalsgaard, Wilhelm Freddie og Edgar Funch, og hvor også Asger Jorn senere blev tilknyttet. Mogens Balle udstillede i Spiralen fra 1947 til 1956 og var tillige med i Cobra-bevægelsen fra 1948 til 1951. Man kan i dag se hans bidrag til Cobra-loftet på Sophienholm. Malerstilen var abstrakt ekspressionisme - et formsprog, som Mogens Balle udviklede og var tro mod hele sit liv.

I 1950'erne deltog Mogens Balle i mange udstillinger i Danmark, Skandinavien og USA, samt i den sidste Cobra-udstilling, som Jorn nåede at lave før sin sygdom, i Galerie Pierre i Paris. Han var desuden tilknyttet Galerie Birch og Galerie Hybler for senere i 1960'erne at gå over til Ole Jensens galleri og senest Court Gallery, hvor han holdt mange separatudstillinger, senest i 1987. Fra 1958 til 1973 var Mogens Balle medlem af kunstnersammenslutningen Majudstillingen for derefter, da denne opløstes, at gå til kunstnersammenslutningen M59 fra 1973 frem til sin død i 1988.

I begyndelsen af 1960'erne indledte Mogens Balle et frugtbart samarbejde med medstifteren af Cobra, den belgiske digter Christian Dotremont, som på det tidspunkt udbyggede venskabet med Balle-familien. I 1962 udgav de deres første fællesarbejde bogen Dessins Mots. Derefter fulgte mange fælles udstillinger af "tegneord" og "maleord" både i Danmark og Sverige. Det var et tæt og omfangsrigt samarbejde, der fortsatte frem til Dotremonts død i 1979. Ca. 210 fællesarbejder af Mogens Balle og Christian Dotremont blev det til: tegninger, litografier, serigrafier, gouacher og malerier.

I alle årene deltog Mogens Balle i mange Cobra-udstillinger, foruden i Danmark blandt andet i Norge, Sverige, Island, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland og USA.

Efter Mogens Balles død har der været afholdt flere minde- og retrospektive udstillinger blandt andet i Museum Jorn, Silkeborg - Bispegården, Kalundborg - Gl. Holtegaard, Holte - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning - Skovhuset ved Søndersø, Værløse - Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen.

Indhold


Forkortelser

AB Annemarie Balle
CHPEA Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum
dat. dateret
f.n. forneden (uden nærmere angivelse)
f.n.m. forneden i midten
f.n.t.h. forneden til højre
f.n.t.v. forneden til venstre
f.o.t.h. foroven til højre
f.o.t.v. foroven til venstre
GB Grete Balle
GBs foto Grete Balles fotografier af Mogens Balles værker. Uden nærmere ophavsangivelse
HS Henning Smidth
inv. nr. inventarnummer
Kbh. København
LG Lise Gotfredsen
m. i midten
MBs foto Mogens Balles fotografier af egne værker
m.t.h. i midten til højre
m.t.v. i midten til venstre
no. nummer
nr. nummer
sml. sammenlign
u.å. uden årstal
udl. udlånt
Ø diameter
årg. årgang

Indhold


Kronologisk fortegnelse over Mogens Balles værker

Samtlige værker (1938-1988. Uden år. Tilskrevne) er registreret i en enkelt meget stor pdf-fil. Ved søgning på størrelse skal der søges på gangetegn × - søges som <Alt>+0215. Ud over de forbedrede søgemuligheder er der også mulighed for at forstørre billederne. Kataloget er bagest forsynet med et titelregister:

Alle billeder


Indhold


Gallerier, museer, udsmykninger, udstillinger

AO-Kunst, København
Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj
Arkitekt Møbler, Vejle
ARS Baltica, Visby
Art Amsterdam
Bispegården, Kalundborg
Bjerregaard Jensens Bogtryk, København
BRANDTS, Odense - tidligere: Brandts Klædefabrik
Bredgade Kunsthandel, København
Børge Birch, København
Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning
Centre Graphique, København
Charlottenborg, København
Christa's Fine Tribal & Modern Art Gallery, København
Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen
Court Gallery, København
Damkjar Burton Gallery, Hamilton, Ontario
Dansk Kunstgalleri, Vejle
Den Ny Foraarsudstilling, København
Din Kunst, Frederiksberg
DJT Fine Art Gallery, New York
Fort Lauderdale Art Museum
Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens
Fuglsang Kunstmuseum, Toreby
Galerie Anders Hus, Paris
Galerie Bassenge, Berlin
Galerie Birch, København - tidligere Børge Birch
Galerie Colibri, Malmö
Galerie du Mont des Arts, Bruxelles
Galerie Egelund, København
Galerie Gabriele von Loeper, Hamburg
Galerie Hybler, København - tidligere: Hyblers Kunsthandel, København
Galerie Jensen, København
Galerie KK, Bredballe
Galerie København
Galerie Leif Jensen, Frederiksberg
Galerie Moderne, Silkeborg
Galerie Nielsen, Kolding
Galerie Quadri, Bruxelles
Galerie Westing, Odense
Galleri 54, Göteborg
Galleri 5000, Odense
Galleri BD, Særslev
Galleri Beck, Brønderslev
Galleri Brinken, Stockholm
Galleri Det Lange Skovhus, Maribo
Galleri F 15, Moss
Galleri Farvegården, Silkeborg
Galleri Flintholm, Vester Skerninge
Galleri Franz Pedersen, Horsens - tidligere: Franz Pedersens Kunsthandel
Galleri Grand, København
Galleri Gry, Kalundborg
Galleri Inter, Nykøbing Mors
Galleri Kampmann, København
Galleri Nørballe, Middelfart
Galleri Prisma, Stockholm
Galleri Royal, Roskilde
Galleri Secher & Scott, København
Galleri Spectra, Stockholm
Galleri Syd, Nykøbing Falster
Gl. Holtegaard, Holte
Grethe Funch, Randers
Heede & Moestrup, København
Hobro Kunstforening
Holbæk Papfabrik
Holstebro Kunstforening
Hotel Imperial, København
Hotel Randers
Huis voor de Kunst, 1stdibs gallery, Veendam
Hyblers Kunsthandel, København
Hyblers Kunstkreds, København
Kiefer Buch- und Kunstauktionen, Pforzheim
Kingo's Kunst, Kongerslev
Klassik, København
Kunst på Arbejdspladsen, København
Kunstcentralen, København
Kunstcirklerne
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg - tidligere: Nordjyllands Kunstmuseum
Kunstgalleriet, Slagelse
Kunstklinikken, Herning
Kunstnernes Efterårsudstilling (Charlottenborg, København. Den Frie Udstillings bygning, København)
Kunstpavillonen, Esbjerg
Købestævnet, Fredericia
Kölner Kunstmarkt, Köln
KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Køge
Kålund Kloster, Kalundborg
Lahti kunstmuseum
Lefebre Gallery, New York
Lejerbo administrationsbygning, København
Lien - Slettestrand Kunstcenter, Fjerritslev
Det Lille Galleri, Vejle
Lyngby Kunstforening
M59, København
Majudstillingen, København (Frederiksberg 1958, 1960-1963)
Malmö Konsthall
MDZ Art Gallery, Knokke
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
Museum des 20. Jahrhunderts, Wien
Museum Jorn, Silkeborg - tidligere: Silkeborg Kunstmuseum
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg
Nye klange i dansk malerkunst
Nykøbing Falster Kunstforening
Palæet, Roskilde
Randers Kunstmuseum
Riverside Museum, New York City
Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels
Salon de l'Art Libre, Paris
Silkeborg Kunstmuseum
SkyGallery, Boca Raton, Florida
Sophienholm, Lyngby
Spiralen (Kleis, København. Charlottenborg, København)
Stephen's Kunst Galeriet, Smørumnedre
Susanne Risom, Helsingør
Svend Andersen Galleri - Møbelstudio, Horsens
Terslev Kirke
Thorasminde, Bagsværd
Torvegården, Gladsaxe
Trefoldigheden, København
Træningsskolen, Dragør
Ung Dansk Kunst, København
Vejen Kunstmuseum
Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Vestjysk Kunstgalleri, Esbjerg
Värmlands Museum, Karlstad
Waddington's, Toronto, Ontario
Zellermayer Galerie, Berlin
Aage Meyers Galleri, Esbjerg

Indhold


Fotografer - kreditliste

Ud over egne fotografier er gengivet fotografier af:

1stDIBS - web-katalog
Aaron Shatzman, Blue Bell, Pennsylvania
Allan Linnemann, Brøndby
Amsterdam Auctioneers Glerum
Anders Vedel, Hinnerup
Anne Pia Tønsberg-Jensen, Rudkøbing
Annemarie Balle, København
AO-Kunst, København
Arkitekt Møbler, Vejle
Arne Wulff, Malaga
Artdeal, København
Artfact, LLC., Allston
Auktionshaus Schops Turowski, Krefeld
Auktionshuset Hørsholm - web-katalog
Birgitte Sørensen, København
Bispegården, Kalundborg
Blouin Art Sales Index - web-katalog
Borch Jacobsen, Gl. Holtegaard
BRANDTS, Odense
Bredgade Kunsthandel, København
Brussels Art Auctions - web-katalog
Bruun Rasmussens Auktioner, København, Vejle, Aarhus - web-katalog
Bukowskis, Stockholm
Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning
Carole Denninger, Kortenhoef
Carsten Kirk, Frederiksberg
CAS Denmark, Roskilde
Christian Høgh Sørensen, Kalundborg
Christie's, Amsterdam
CoBrA Art - web-katalog
Cobra-kunst, Amsterdam - web-katalog
Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen
Court Gallery, København
Dansk Kunstgalleri, Vejle
De Vuyst Veilinghuis, Lokeren
Din Kunst, Frederiksberg
DJT Fine Art Gallery, New York
Donald Taglialatella, Middlebury, Connecticut
DVC Auctions, Antwerp - web-katalog
DVC Verkoopzaal Galerij, Gent - web-katalog
eBay - web-katalog
Ebba Schulz, Viby J.
Ellen-Margrethe Soelberg, København
Erik Christensen, Aalborg
Erling Stenby, Holte
Finn Berggren, Slagelse
Flemming Preisler
Freddy Wisler, Aarhus
Fuglsang Kunstmuseum, Toreby
Galerie Anders Hus, Paris
Galerie Bassenge, Berlin
Galerie Egelund, København
Galerie Gabriele von Loeper, Hamburg
Galerie Hybler, København
Galerie Jensen, København
Galerie KK, Bredballe
Galerie Leif Jensen, Frederiksberg
Galerie Moderne, Silkeborg
Galerie Nielsen, Kolding
Galleri 5000, Odense
Galleri BD, Særslev
Galleri Beck, Brønderslev
Galleri Det Lange Skovhus, Maribo
Galleri F 15, Jeløy
Galleri Farvegården, Silkeborg
Galleri Flintholm, Vester Skerninge
Galleri Franz Pedersen, Horsens
Galleri Gry, Kalundborg
Galleri Inter, Nykøbing Mors
Galleri Kampmann, København
Galleri Moestrup, Skørping
Galleri Nørballe, Middelfart
Galleri Royal, Roskilde
Galleri Syd, Nykøbing Falster
Grete Balle, Kalundborg
Gustav Bundgaard Smidth, Kirke Værløse
Hampel, München
Hans Eg Løkkegaard, Ribe
Hardy Bernhammer, Kolding
Heede & Moestrup, København
Helle og Per Knoblauch, Kalundborg
Henrik Svitzer, København
Horsens Kunstmuseum
Invaluable Auctions - web-katalog
Irene og Per Glad, Kalundborg
Jan Brodersen, Fredericia
Jeanette Schmidt Bølcho, Auning
Jens-Erik Bundgaard, Esbjerg
Jesper Juncher, Randers
Jette Hare
John Olsen, Nykøbing Falster
Johnny Patsuri, København
Jytte & Bent Nicolajsen, Farum
Jytte Hilden, København
Jørn Freddie
Karen Brinch Kaas, Store Merløse
Karl & Faber, München
Karsten Seeberg, Silkeborg
Kingo's Kunst, Kongerslev
Kirsten Tholle, Virum
Klassik, København
Kunstcentralen, København
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Kunsthallen Kunstauktioner, København
Kunstklinikken, Herning
Kunstkup - web-katalog
Københavns Auktioner - web-katalog
Kölner Kunstmarkt, Köln
KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Køge
Lars Bay, Gl. Holtegaard
Lars Bjarne Nielsen, Greve
Lasse Christiansen, Værløse
Lawsons, Sydney
Leif Oredsen, Pandrup
Lene Donatsky, Ballerup
Linda & Lars Kruse, Kalundborg
Malmö Konsthall
Mark Dyson, Værløse
Marktplaats.nl - web-katalog
Martin Olsen, Frederiksberg
MDZ Art Gallery, Knokke
Merete Normand, Odense
Michael Reiler, København
Molly Drud, Vissenbjerg
MonsAntic, Maisières - web-katalog
Museum des 20. Jahrhunderts, Wien
Museum Jorn, Silkeborg
Museumsbygningen, København
Nykøbing Falster Kunstforening
Ole Borch Jakobsen
Ole H., København
Palle Bruun Olsen, Kalundborg
Per Fritz Reichstein, Vejle
Per Knudsen, Hobro
Peter Holck, Frederiksberg
Peter Hyldekjær, Frederiksberg
Richard Weber, Holland
Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels
Sannie Kalkerup, Vig
Secher & Scott, København
Shirley Højbjerg, Terndrup
SkyGallery, Boca Raton, Florida
Stari Antik, Silkeborg
Statens Kunstfond, København
Steen Lykkegaard, Kolding
Stephen Frank Mortensen, Smørumnedre
Stockholms Auktionsverk
Staarup Hovedgaard, Højslev
Susanne Risom, Helsingør
Søren Riiskjær, Brenderup
Thorkil Emborg, Nivå
Tomas Joen Jakobsen, Hillerød
Tove Friis, Bramming
Tyge Nielsen, Kolind
Ulf Gudmundsen, Fanø
Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Webgalleriet Godkunst, Silkebog
Zellermayer Galerie, Berlin
Aalborg Auktionshus

Indhold


Litteraturhenvisninger

Auktionskataloger er ikke medtaget, men der er henvist til dem i noterne i de relevante billedbeskrivelser.

28 02 79 - Christian Dotremont / tekst: Annemarie Balle ; [logogrammer: Christian Dotremont] ; [på tegninger af Mogens Balle]. - Kbh. : Anagram, [1979].
Abrupt etc. : 24 serigrafier / Mogens Balle og Christian Dotremont. - [S.l.] : [S.n.], 1972 (Kalundborg : Jørgen Nielsen).
Abstrakt kunst fra Anna og Kresten Krestensens samling. - Lyngby Rådhus 16. november - 1. december 1957. - Lyngby : Lyngby Kunstforening, 1957.
Abstrakte danskere : nyere dansk kunst. - 17. mars - 9. april 1967. - [Moss] : Galleri F 15, 1967.
ARS Baltica 1968 : sommarsalong med konst från östersjöländerna. - 16/6 - 25/8. - Visby : Visby stads konstnämnd : i samarbete med Gotlands fornsal och Gotlands konstförening, 1968.
Billedet i bogen / redigeret af Ernst Clausen. - [Kbh.] : Grafisk Cirkel, 1961.
Billedkunstnere i Vestsjællands amt 90/91 / redaktion: Birgitte Olsson og Peter Stubtoft i samarbejde med undervisnings- og kulturforvaltningen, Sorø. - Sorø : Vestsjællands Amtskommune, 1990.
Christian Dotremont et les Balles = Christian Dotremont og "Ballerne" / conception et réalisation du catalogue: Arrakis. - Exposition du 26 avril au 4 juin 1994. - Bruxelles : Galerie du Mont des Arts, 1994.
Christian Dotremont presents "Salute to Denmark". - February 18 to March 21, 1964. - New York : Lefebre Gallery, 1964.
Cobra : speglad i Karel van Stuijvenbergs samling. - 31 oktober - 17 december 1986. - Malmö : Malmö Konsthall ; Stockholm : Liljevalchs, 1986.
Cobra : spontanitetens veje / Willemijn Stokvis. - [Kbh.] : Kunstbogklubben, 2001.
Cobra. - Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels 7 November 2008 - 15 February 2009. - Tielt : Lannoo, 2008.
Cobra 50 år : værkfortegnelse. - 30. januar - 1. juni 1998. - [Ishøj] : Arken, Museum for Moderne Kunst, 1998.
Cobra er mit spejl = Cobra is my mirror / Karel P. van Stuijvenberg. - Odense : Brandts Klædefabrik, 1988.
Cobra i Court. - Oct. 12 Nov. 5 1970. - Copenhagen : Court Gallery, 1970.
Cobra my passion / by Jens Olesen. - [S.l.] : [S.n.], [1999].
Cobra post Cobra / tekst: Willy Van den Bussche, Freddy de Vree. - 7 juli - 14 oktober 1991. - Oostende : Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, 1991.
Comparaisons : peintures, sculptures. - Du 27 février au 26 mars 1967. - Paris : Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1967.
Contemporary Danish artists. - Jan. 4-25 1959. - New York City : Riverside Museum, 1959.
Dessins mots / [dessins de] Mogens Balle ; [paroles de] Christian Dotremont. - [Kbh.] : Grizanta Fonden, 1962.
Dotremont og logogrammerne / tekst: Annemarie Balle ; tilrettelagt og redigeret af Annemarie Balle. - Kbh. : Anagram, 1976.
Fabler / [tekst:] Kaj Tøllbøll Lauritsen ; tegninger: Mogens Balle, Beate Neergaard, Hans Sørensen. - Copenhagen : Kredivia, 1974.
Fantasiens verden / [tegninger af] Mogens Balle ; teksten er skrevet af Thomas Petersen. - [S.l.] : [S.n.], [1972] (Glostrup : Louws Tryk).
Fra en fremmed by / digte af Poul Andersen ; med træsnit af Mogens Balle. - Kbh. : Poul Andersen og Mogens Balle, 1953.
Franz Pedersens Kunsthandel. - Horsens : Franz Pedersens Kunsthandel, 1984.
Grete Balle, Mogens Balle, Knud Jans. - 16.-31. mai 1981. - Jeløy : Galleri F 15, 1981.
Grete og Mogens Balle / teksten er skrevet af [Johan] Møller Nielsen. - [S.l.] : [S.n.], [1978?] (S.l. : Teller Tryk A/S).
Grete og Mogens Balle's udstilling : der omfatter oliebilleder, gouacher, vævninger, billedsyninger / [tekst:] Ulf Gudmundsen. - [9.-30. januar 1982]. - [Kbh.] : [Court Gallery], [1982].
Græshoppespring / tegninger af Mogens Balle ; digte af Per Jølting. - [Kbh.] : Borgens Forlag, 1958.
Guldgåsen / tekst: Kaj Tølbøll Lauritsen ; omslagstegning: Mogens Balle. - [Kbh.] : Forlaget Kredivia, 1973.
HF kontakt 8 63 : firmablad for H. Følsgaard Elektro A/S. - Særtryk. - [S.l.] : H. Følsgaard Elektro, 1963.
Histoires naturelles de la crevêche / [paroles de] Joseph Noiret ; lithographies de Mogens Balle. - Bruxelles : Acoustic' Phantomas Museum, 1965.
H-O-F - kursusplan 1990-1991 : København - Frederiksberg. - Kbh. : Hovedstadens Oplysnings Forbund, [1990].
Hvedekorn : tidsskrift for litteratur og grafik. - 30. årgang. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1956.
Hvedekorn : tidsskrift for litteratur og grafik. - 31. årgang. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1957.
Hvedekorn : tidsskrift for litteratur og grafik. - 34. årgang. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1960.
Idole und Dämonen. - 5. Juli bis 1. September 1963. - Wien : Museum des 20. Jahrhunderts, 1963.
L'Imagitatrice. : huit affiches spontanées / de C. Dotremont et M. Balle ; gravées sur bois et tirées sur papier d'emballage. - Copenhague : Balle ; Bruxelles : Dotremont, 1968.
Indkredsninger / digte Bent Irve ; træsnit Mogens Balle. - [S.l.] : [Bent Irve og Mogens Balle], [1967] (Glostrup : Louws Tryk).
Inspirationer fra det hvide papir : kalejdoskopisk bog om Mogens Balles kunstneriske udtryk på papir og hans digte / af Annemarie Balle. - 1. udgave. - [Aars] : Forlaget Himmerland, 2011.
Jul i Kalundborg og omegn. - 48. årgang / redigeret af Volmer Vejlø. - [Kalundborg] : A. Vejlø's Bogtrykkeri , 1985.
Kilalu / digte af Erik Skovmand ; omslag: træsnit af Mogens Balle. - Kbh. : H. Hagerup, 1953.
Koketterier = Cockettries / tekst: Kaj Tølbøll Lauritsen ; omslagstegning: Mogens Balle. - [Kbh.] : Forlaget Kredivia, 1971.
Kunst. - 5. årgang. - København : Ark's Forlag, 1958.
Kunstnernes Efteraarsudstilling 1943. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efteraarsudstilling], 1943.
Kunstnernes Efteraarsudstilling 1944. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efteraarsudstilling], 1944.
Kunstnernes Efteraarsudstilling 1945. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efteraarsudstilling], 1945.
Kunstnernes Efteraarsudstilling 1946. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efteraarsudstilling], 1946.
Kunstnernes Efteraarsudstilling 1948. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efteraarsudstilling], 1948.
Kunstnernes Efterårsudstilling 1950. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efterårsudstilling], 1950.
Kunstnernes Efterårsudstilling 1951. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efterårsudstilling], 1951.
Kunstnernes Efterårsudstilling 1952. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efterårsudstilling], 1952.
Kunstnernes Efterårsudstilling 1953. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efterårsudstilling], 1953.
Kunstnernes Efterårsudstilling 1954. - [Kbh.] : [Kunstnernes Efterårsudstilling], 1954.
Kunstudstillingen : Talentudstilling. - Kbh. : Anna og Børge Birch, [1946].
M59 25 år 1984 / Kunstnersammenslutningen M59. - 10.-25. november 1984. - Kbh. : [M59], 1984.
M59 1959-1989 : 30 års jubilæumsudstilling : Den Frie Udstillingsbygning. - 4.-19. november 1989. - Kbh. : [M59], 1989.
M59 1983 / katalog: Ole Bach Sørensen, Helle Kaastrup-Olsen, Ole Bjørn. - 5.-20. november 1983. - Kbh. : [M59], 1983.
M59 [1985] / katalog: Helle Kaastrup-Olsen, Ole Bjørn, Grete Balle. - 9.-24. november 1985. - Kbh. : [M59], 1985.
M59 [1986] / katalog: Ole Bjørn, Grete Balle, Jörgen Brynjolf. - 8.-23. november 1986. - Kbh. : [M59], 1986.
M59 [1987] / katalog: Ole Bjørn, Grete Balle, Helle Kaastrup-Olsen. - 7.-22. november 1987. - Kbh. : [M59], 1987.
M59 jubilæumsudstilling 1959-1979, Den Frie, København. - 3.-19. november 1979. - Kbh. : [M59], 1979
M59 på Den Frie 1972 : udstilling af maleri, skulptur, grafik, væv, emaljer og foto / Kunstnergruppen M59. - 11.-19. november 1972. - [Kbh.] : [M59], 1972.
Majudstillingen : Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger 1962-63 / forord: Åge Damgård. - [S.l.] : Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, [1962].
Majudstillingen 1953 / redaktionsudvalg: Wilhelm Freddie, Werner Pawl, Bent Petersen. - 16.-31. maj 1953. - [Kbh.] : Maj-Udstillingen, 1953.
Majudstillingen 1958 : malerier, skulpturer, blomster / katalog: Carlo Rosberg og Georg Boye. - Frederiksberg : Det Kgl. Danske Haveselskab, 1958.
Majudstillingen 1960 : malerier, skulpturer, blomster / katalog: Carlo Rosberg og Knud Mühlhausen. - Frederiksberg : Det Kgl. Danske Haveselskab, 1960.
Majudstillingen 1961 : maleri, skulptur, blomster / katalog: Ib Geertsen, Keld Helmer-Petersen. - Frederiksberg : Det Kgl. Danske Haveselskab, 1961.
Majudstillingen 1962 / tekst: Aagaard Andersen. - 12.-27. maj. - [Frederiksberg] : Det Kgl. Danske Haveselskab, 1962.
Majudstillingen 1963 / [tekst:] Aagaard Andersen. - 18. maj - 5. juni 1963. - [Frederiksberg] : Det Kgl. Danske Haveselskab, 1963.
Majudstillingen 1965 / [tekst:] Aagaard Andersen. - 30. oktober - 14. november 1965. - [Kbh.] : [Majudstillingen], 1965.
Majudstillingen 1967. - 28. oktober - 12. november 1967. - [Kbh.] : [Majudstillingen], 1967.
Majudstillingen [1971] : udstillingsbygningen ved Charlottenborg. - 29. oktober - 14. november 1971. - [Kbh.] : [Majudstillingen], 1971.
Malerier, skulpturer, grafik : efterårsudstilling. - [Kbh.] : Hyblers Kunstkreds, uden år.
Un match et avant et après : 6 litographies / 2 de M. Balle ; 2 de Chr. Dotremont ; et 2 à quatre mains. - [S.l.] : Centre Graphique J.C. Sørensen, 1975.
Mellem årstiderne. - [S.l.] : [S.n.], 1974.
Moderne kunst til moderne varer. - 28. oktober - 8. november 1958. - [Kbh.] : Havemanns Magasin, 1958.
Mogens Balle / [tekst af] Virtus Schade ; [udgivet af] Kunstkredsen for Grafik og Skulptur. - [Kbh.] : [Dansk Grafisk Kunstforlag], 1956.
Mogens Balle. - 6. oktober - 20. oktober. - Kbh. : Galerie Birch, 1956.
Mogens Balle : malerier. Arne Juhl Jacobsen : skulpturer. - Udstilling 30. marts - 14. april 1958. - Kbh. : Hyblers Kunsthandel, 1958.
Mogens Balle / [tekst] af Gunnar Hellman. - [Kbh.] : Galerie Hybler, [1960].
Mogens Balle : Frihedens dimension / [tekst af] Uffe Harder. - Kbh. : Galerie København, [1961].
Mogens Balle / préface Christian Dotremont. - Januar 1965. - Kbh. : Galerie Jensen, 1965.
Mogens Balle : 12 original lithographs : Cobra circle / Mogens Balle ; [preface by] Virtus Schade. - Copenhagen : Court Gallery Graphics, 1967.
Mogens Balle : oils, sculpture, graphics / [text:] Sam Kaner. - Jan 13 - Feb 2 1968. - Kbh. : Court Gallery, 1968.
Mogens Balle. - 14. maj til 7. juni 1970. - Fjerritslev : Lien - Slettestrand Kunstcenter, 1970.
Mogens Balle : maleriudstilling. - 25.5 - 10.6. 1972. - Bagsværd, Thorasminde, 1972
Mogens Balle : oils, gouaches, graphics / [text:] Sam Kaner. - November 2-30 1974. - Kbh. : Court Gallery, 1974.
Mogens Balle / [tekst:] Johan Møller Nielsen. - 9.-30. oktober 1976. - Kbh. : Court Gallery, 1976.
Mogens Balle : 2×30 og 1×30 / tekst af Annemarie Balle. - [Kalundborg] : [Annemarie Balle], 1981.
Mogens Balle : oils and gouaches. - September 26 - October 17, 1987. - Copenhagen : Court Gallery, 1987.
Mogens Balle / [tekster:] Annemarie Balle, Mogens Balle. - 17. juni - 6. august [1989]. - Kalundborg : Bispegården, 1989.
Mogens Balle / [tekster:] Finn Petersen, Annemarie Balle, Mogens Balle. - [2. september - …, 1989]. - Maribo : Galleri Det Lange Skovhus, 1989.
Mogens Balle. - [14. oktober - 26. november 1989]. - Silkeborg : Silkeborg Kunstmuseum, 1989.
Mogens Balle / [tekst:] Lise Gotfredsen. - 1. udgave, 1. oplag. - Valby : Borgen, 1996.
Mogens Balle : den sansende kunstner / redaktion: Hanne Lundgren Nielsen, Lars Olesen, Grete Balle. - Herning : Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, 2009.
Mogens Balle 1921 1988 : Co Br A. - 4 novembre 1992 au 27 novembre 1992. - Bruxelles : Quadri, 1992.
Mogens Balle 1921-1988 / [tekster:] Ulf Gudmundsen, Christian Dotremont, Bent Irve. - 7. marts til 12. april (2. påskedag) 1993. - Holte : Søllerød Kunstforening og Gl. Holtegaard, 1993.
Mogens Balle, Grete Balle, Sven Dalsgaard : GJ-album 10. - [Kbh.] : Kunstakademiets Bibliotek, [u.å.].
Nordjyllands Kunstmuseum. Informationsavis nr. 73, juni-juli 1978 : Spiralen - endnu en gang. - Aalborg : Nordjyllands Kunstmuseum, 1978.
Ny dansk kunsthistorie. Bind 8 : Cobra / af Gunnar Jespersen ; billedtekster af Trine Ross. - Kbh. : Fogtdal, 1995.
Nye klange i dansk malerkunst : epoken 1940-1950. - Kbh. : Fællesrådet for Danske Kunstforeninger udenfor København, 1950.
Oloturies olotueries oloratures / [paroles de] Joseph Noiret , [linogravures de] Mogens Balle. - [S.l.] : À l'Improviste, 1994.
Politiken. - 30. november 1978. - Kbh. : Politiken, 1978.
Povl Dam / [tekst:] Thomas Olesen Løkken. - 2. udgave / omslag: Mogens Balle. - [Kbh.] : Borgens Forlag, 1961.
Påske 2003. - 29. marts - 26. april. - Silkeborg : Galerie Moderne, 2003.
Regnbuen. - 9. marts - 31. marts. - Kbh. : Centre Graphique, 1971.
Spiralen. - 6-22 september 1952. - [Stockholm] : Galleri Brinken, 1952.
Spiralen 1947 / Kunstner-Sammenslutningen Spiralen. - [Kbh.] : Kleis Kunsthandel, 1947.
Spiralen 1948 / Kunstnersammenslutningen Spiralen. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1948.
Spiralen 1949-1950 : katalog / Kunstnersammenslutningen Spiralen. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1949.
Spiralen 1950. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1950.
Spiralen 1951 / Kunstnersammenslutningen Spiralen. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1951.
Spiralen 1952 / Kunstnergruppen Spiralen. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1952.
Spiralen [1953] / redaktion: R. Dahlmann Olsen. - 5.-21. december. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1953.
Spiralen 1954-55. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1954.
Spiralen 1955-56. - [Kbh.] : Charlottenborg, 1955.
Spiralen - igen / Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger 1991-92. - Kbh. : Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, [1991].
Spiralen - Mappe Nr. 3. - [Kbh.] : Spiralen, 1978.
Spiralens kunstmappe. - [Kbh.] : Spiralen, 1952.
Sæsonen / udgivet af De yngre Salgs- og Reklamefolk. - Nr. 2, marts 1955. - [Kbh.] : Salgs- og Reklameforeningen, 1955.
Tilstande - bevægelser / tekst af Uffe Harder ; billeder af Mogens Balle. - Kbh. : [Grafodan], 1965.
Udstilling af maleren Mogens Balle, billedhuggeren Børge Jørgensen. - 6.-17. september 1963. - Esbjerg : Kunstpavillonen, 1963.
Ung dansk kunst 1950. - 4. juni - 20. juni. - Kbh. : Foreningen for Ung Dansk Kunst, 1950.
Ung dansk kunst 1955. - 28. maj - 12. juni. - Kbh. : Foreningen for Ung Dansk Kunst, 1955.
Vestkysten. - 11. januar 1980.
Vestkysten. - 16. januar 1980.
Vild Hvede. - Årgang 24. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1950.
Vild Hvede. - Årgang 25. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1951.

Indhold


E-bog

Kataloget udgives som e-bog en gang årligt på forlaget Laanshøj. E-bogen er forsynet med titelregister med links, der gør brugen af kataloget meget lettere:

Cobramaleren Mogens Balle - en værkfortegnelse. - 4. udgave. - 2022. - 769 sider. - E-bog i PDF-format - Læs mere her

Indhold